služby

 • 01
 • 02
 • 03

Úklidové služby

úklidové služby pro prostory všeho druhu

 • průmysl, výroba
 • kanceláře, úřady, organizace
 • domácnosti
 • na trhu již od roku 1997
 • široká základna pracovníků
 • působnost po celé ČR

Výhody pro Vás

Spolupráce s naší společností pro Vás přináší tyto výhody:

 • Zkušenost našich pracovníků a stabilita naší společnosti jsou předpokladem dlouhodobé spolupráce
 • Odborně a věcně prováděné služby na základě obchodní smlouvy, mimořádných požadavků odběratelů a zákonných předpisů
 • Zkušenosti z mnoha různých zařízení v ČR
 • Oproštění se od činností, které přímo nesouvisí s předmětem Vašich činností
 • Smluvně podložené převzetí záruk a odpovědnosti za hygienu a dezinfekci
 • Krytí případných škod národním pojištěním
 • Maximálně možné zprůhlednění nákladů souvisejících s danými službami
 • Úspora nákladů souvisejících s předmětnými službami v relacích s :
 • racionalizací předmětných činností -
 • přenesením mzdových nákladů, jejich převod do položky režijních nákladů, v tomto případě ve výši stovek tisíc -
 • Aplikace nejnovějších znalostí získaných na českém trhu v zájmu zákazníka a průběžná optimalizace prováděných služeb dle mezinárodních zkušeností
 • Technické a personální zázemí pro možnost provádění speciálních prací
 • Místní zastoupení v regionech ČR - operativní kontakt se zákazníkem (při uzavření smlouvy stanoven harmonogram kontaktu)

Jsme členy ČESKÉ ASOCIACE ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍ, HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.