služby

  • 01
  • 02
  • 03

Zařízení a technika, kterými provádíme služby

Naše společnost používá prostředky a zařízení od firem Kränzle, Henkel, Igefa, Unger, Eastmop a další výrobky jak tuzemské tak zahraniční dle charakteru čištěných prostor.

Používáme též extraktory od firem Scup a Lava, mycí automaty a výrobky firem Numatic, Ruvac, Comac, Miele, Gansow, Nilco, IVC, Clarke, HAKO z oblasti tlakových a parních přístrojů jsou to výrobky firem Kärcher a Wap. Z oblasti těžké mechanizace jsou to výrobky firem Tennant, Advance, Lincoln a dalších tuzemských i zahraničních výrobců. Pokud se jedná o vybavení pro výškové práce pak je to především lešení, plošiny, horolezecká technika a další zařízení od firem Farone, Altrex a UpRight.

Na všechna používaná strojní zařízení má naše společnost zajištěn servis a stroje mají atesty pro používání v ČR.

Technologie úklidu

Technologické vybavení vždy odpovídá charakteru daného objektu, resp. prostor a seznamu výkonů dle konkrétní obchodní smlouvy.

Pro každé pracoviště je určen úklidový vozík s příslušným vybavením, který je určen pouze pro dané pracoviště. V případě, že pracovník přechází na více úseků a tyto jsou bezproblémově přístupné, lze stanovit pro více úseků jeden vozík. To však neplatí pro zdravotnická zařízení, kde je nutno z důvodů hygieny stanovit pro každý úsek, příp. oddělení samostatný úklidový vozík.

Vlastní úklid je prováděn tzv. mopovým systémem. Pro vytírání podlah se používá plochý textilní mop s maximální schopností pojmout velké množství nečistot.

Svou konstrukcí umožňuje snadnou, rychlou a kvalitní práci. Během pracovní směny použije pracovník počet mopů odpovídající charakteru a znečištění čištěných prostor a použité mopy se odkládají do určených PVC pytlů. Po skončení pracovní směny se mopy perou v námi dodaných pračkách, které jsou zahrnuty v nabídkové ceně při 95°C. Teprve poté mohou být znovu použity.

Jsme členy ČESKÉ ASOCIACE ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍ, HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.