služby

  • 01
  • 02
  • 03

Registrace uchazeče

Tučně uvedené položky jsou povinné.

dotazník uchazeče o práci
 

Databáze uchazečů (pracovník úklidu)

Do databáze uchazečů jsou uchazečem o práci na pozici "úklidový pracovník" zadávány údaje na dobu 2 měsíců. Po této době obdrží uchazeč na svou mailovou schránku uvedenou v dotazníku mail k potvrzení, zda jeho zájem být v této databázi zařazen stále trvá. Odkaz v mailu bude v případě souhlasu nutné potvrdit, v opačném případě budou data uchazeče z databáze po 10-ti dnech vymazána.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence zájemců o práci na pozici pracovníka úklidu, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), popř. do doby nepotvrzení informačního mailu (viz výše). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro vnitřní potřebu správce.

Vyplněním dotazníku dává uchazeč svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem GSUS absolutní čistota, a.s., IČ 246 66 238 pro účely stanovené výše. Tento souhlas uchazeč uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň si je vědom všech svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce (GSUS absolutní čistota, a.s., IČ 246 66 238) zároveň prohlašuje, že údaje uchazečů budou použity výhradně pro účely uvedené výše a nebudou v žádném případě poskytovány třetím osobám..

Jsme členy ČESKÉ ASOCIACE ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍ, HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY.